Finanțare Nerambursabilă – Start Up Nation

Pentru finanţarea nerambursabilă prin Start UP Naţion se pot crea noi afaceri cu bani de la Stat. Sunt necesari parcurgerea a cinci paşi/etape necesari accesării finanţării nerambursabile a unei sume de până la 200.000 lei.

 • Alegerea unei idei eligibile de afaceri.
 • Pregătirea proiectului.
 • Evaluarea proiectului.
 • Implementarea proiectului.
 • Monitorizarea proiectului.

Valoarea sprijinului acordat acestui proiect:

 • 200.000 lei – nerambursabili.
 • Investiţii realizabile în mediul urban şi în cel rural.

Principalele condiţii necesare accesării fondului:

 • Toate firmele de tip SRL înfiinţate după 30.01.2017, nu pot accesa acest fond firmele de tip PFA, II, IF, etc.
 • Toate firmele care îşi desfasoară activitatea în baza unui cod CAEN – conform listei coduri CAEN Start up Nation, accesati lista aici : http://startup.ccibv.ro/files/anexa03-lista-coduri-CAEN-eligibile-startup.pdf
 • Firma să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la cele locale.

Grila cu criteriile de selectie va apărea în jumătatea trimestrului intai 2020.

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziţionare echipamente tehnologice;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru/producţie;
 • Mijloace de transport, maşini, camioane, microbuze etc.
 • Achizitionarea de mobilier, aparatură de birotică, etc.
 • Servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri;
 • Cursuri de dezvoltare anteprenoriale.
 • Pagini web de prezentare pentru prezentarea activităţii solicitantului
 • Software pentru comerţul on-line, înregistrare domeniu,  software-uri necesare desfăşurării

Realizarea achizitiilor:

 • Decontarea se realizează pe baza: cererii de rambursare sau cerere de plată;
 • Nu se pot deconta echipamentele care nu au fost livrate şi/sau serviciile neprestate ori prestate partial;

Beneficiarul programului poate solicita un credit punte de la bancile partenere – BCR, CEC sau BT pentru implementarea proiectului.